Tuesday, August 20, 2019

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

     Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

    Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Xem tiếp...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

     Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

Xem tiếp...

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ty cổ phần

     Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu       hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay        thế làm đại diện theo pháp luật của công ty

Xem tiếp...

Trình tự, thủ tục đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp nhà nước

     Trình tự, thủ tục đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp nhà nước

  - Đối với doanh nghiệp nhà nước được đầu tư thành lập mới không có dự án đầu tư xây dựng công trình thành tài sản cố định, căn cứ mức vốn điều lệ ghi trong Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ vào kế hoạch nguồn vốn đầu tư đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông báo hoặc nguồn vốn đầu tư từ Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan tài chính thực hiện cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước.

Xem tiếp...

Thay đổi tên doanh nghiệp

     Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:

    Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệpTên dự kiến thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Xem tiếp...

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

     Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

     Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

   - Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch:

Xem tiếp...

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng chữ ký số công cộng

     - Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    - Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Xem tiếp...

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

    Thông báo lập địa điểm kinh doanh

    Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Xem tiếp...

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

      Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi nghành, nghề kinh doanh trên giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về nghành, nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Xem tiếp...

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

      Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

    Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của phòng đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem tiếp...A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange