Tuesday, August 20, 2019

litigation-disputation

Ảnh hoạt động

Trình tự thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

     Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế.

    Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Xem tiếp...

Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

     Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

   - Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định của luật hôn nhân và gia đình như sau:

Xem tiếp...

Giải quyết quyền lợi trong tranh chấp hợp đồng tín dụng

Kết quả hình ảnh cho tín dụng     Để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể tham gia tranh chấp hợp đồng tín dụng, việc giải quyết tranh chấp cần tiến hành như sau:

  - Tranh chấp cần được giải quyết một cách kịp thời, chính xác, đúng pháp luật, để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể tận dụng được những cơ hội kinh doanh mới cho các chủ thể tham gia tranh chấp.

Xem tiếp...

Xử lý cuộc đình công lao động đúng trình tự, thủ tục

     Xử lý cuộc đình công đúng trình tự, thủ tục

    Việc xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục tại ĐIều 222 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

Xem tiếp...

Tranh chấp trong hợp đồng tín dụng

Hình ảnh có liên quan     Tranh chấp trong hợp đồng tín dụng là một trong những dạng tranh chấp phổ biến nhất hiện nay được giải quyết tại tòa án nhân dân các cấp. Việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Xem tiếp...

Thi hành phán quyết trọng tài VIAC tại nước ngoài

Thi hành phán quyết trọng tài VIAC tại nước ngoài

Việc thi hành phán quyết trọng tài tại nước ngoài sẽ được thực hiện theo thủ tục quy định tại (Công ước New York) và pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi bên phải thi hành phán quyết trọng tài.

Xem tiếp...

Tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế

Kết quả hình ảnh cho tranh chấp thÆ°Æ¡ng mại quốc tế     Quan hệ thương mại quốc tế càng được mở rộng, khả năng phát sinh tranh chấp càng lớn. Khi xảy ra tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế, thì hình thức giải quyết tranh chấp được tiến hành như sau:

Xem tiếp...

Thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài là nền móng của tố tụng trọng tài, thỏa thuận này ghi nhận sự đồng ý của các bên về việc đưa tranh chấp ra trọng tài để giải quyết. Thỏa thuận trọng tài phải được lập bằng văn bản.

Xem tiếp...

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Hình ảnh có liên quanTrong thương mại, vấn đề tranh chấp xảy ra là điều khó tránh khỏi khi các bên luôn muốn cạnh tranh thương mại lẫn nhau. Nhất là trong thời buổi mạng Internet phát triển toàn cầu đưa đến sự đi lên của thương mại điện tử. Để giải quyết tranh chấp này, tại điều 76 Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử quy định về việc giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử đã được quy định cụ thể:

Xem tiếp...

Xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm

Có những dấu hiệu lỗi xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, một số trường hợp rơi vào trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Khi rơi vào trường hợp này, thì việc tiến hành xử lý lỗi vi phạm sẽ được tiến hành như sau:

- Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

Xem tiếp...

Giải quyết vấn đề lao động đình công

Kết quả hình ảnh cho lao động đình công      Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

        Việc đình công chỉ được tiếng hành đối với các tranh chấp lao động tập thể vì lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật Lao động như sau:

Xem tiếp...A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange