Chuyển nhượng dự án đầu tư

     Hiện nay, việc chuyển nhượng các dự án kinh doanh, đầu tư không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư. Việc chuyển nhượng này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật do đầu tư bao gồm cả các dự án trong nước và nước ngoài. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện:

Không thuộc các trường hợp:

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp.

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp đầu tư thuộc quản lý của cơ quan nhà nước, hay các dự án theo quyết định của Thủ tướng chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ dự án.

            Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

            Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

+ Các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ tiến hành nộp hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư và các tài liệu có liên quan đến nội dung điều chỉnh, Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *