Friday, August 23, 2019

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ty cổ phần

     Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu       hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay        thế làm đại diện theo pháp luật của công ty

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange