Friday, August 23, 2019

intellectual-property

Ảnh hoạt động

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Vì vậy, mà sáng chế cũng là đối tượng bảo hộ của luật sở hữu trí tuệ. Để được bảo hộ thì sáng chế cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có tính mới

- Có trình độ sáng tạo

                                           - Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới.

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Mặc dù điều kiện chung để bảo hộ sáng chế là có tính mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp nhưng trong một số trường hợp sau đây không được công nhận với danh nghĩa là sáng chế:

- Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học

- Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính

- Cách thức thể hiện thông tin

- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.

- Giống thực vật, giống động vật

- Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.

- Phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

* Trên đây là các điều kiện chung về bảo hộ đối với sáng chế, để đăng ký quyền sáng chế thì cần thực hiện một số thủ tục như sau:

- Làm đơn đăng ký quyền sáng chế

- Thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký sáng chế

- Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

- Cấp, đăng bạ, công bố bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange