Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Để thực hiện việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thì cha mẹ nuôi và con được nhận nuôi cần phải thực hiện một số thủ tục pháp lý như sau:

Về trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 28 Luật nuôi con nuôi, ngoài ra người nhận nuôi con nuôi còn cần phải đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật nuôi con nuôi:

“ 1.Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này.

2. Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện tại điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thừơng trú.”

Về hồ sơ của người nhận con nuôi bao gồm những thành phần sau:

– Đơn nhân con nuôi

– Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế

– Văn bản cho phép được nhân con nuôi ở Việt Nam

– Bản điều tra về tâm lý, gia đình

– Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe

– Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản

– Phiếu lý lịch tư pháp

– Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân

– Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp xin đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật nuôi con nuôi.

Ngoài đơn xin nhân con nuôi thì các giấy tờ, tài liệu khác đều cần có sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

            Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi được lập thành 2 bộ và nộp cho Bộ tư pháp thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú; trường hợp nhận con nuôi đích danh theo quy định tại khoanr2 Điều 28 Luật nuôi con nuôi thì người nhaanh con nuôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ tư pháp.

Về hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài:

– Các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật nuôi con nuôi.

Nó tương tự đối với hồ sơ giới thiệu làm con nuôi trong nước.

– Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em được nhận nuôi

– Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật nuôi con nuôi nhưng không thành.

– Các giấy tờ, hồ sơ nêu trên được làm thành 3 bộ và nộp cho Sở tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú.

– Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *