Thủ tục Đăng ký khai sinh quá hạn

Thủ tục Đăng ký khai sinh quá hạn , về thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn được quy định tại Điều 45

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP như sau:

1. Hồ sơ gồm có:

Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định);

– Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ đẻ (nếu cha, mẹ của người được khai sinh có đăng ký kết hôn).

      Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi sinh ra cấp; nếu sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

 Ngoài ra,  người đi đăng ký khai sinh phải xuất trình:

+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người đi khai sinh.

+ Xuất trình Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của cha, mẹ trẻ em.

+ Xuất trình Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng của cha, mẹ trẻ em trường hợp cha, mẹ trẻ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Trình tự thực hiện.

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

– Sau khi nộp đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho bạn một bản chính Giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn.”

– Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày.

{loadposition hotro}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *