Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nhu cầu sử dụng đất là điều tất yếu của các chủ thể tùy theo từng mục đích khác nhau. Xuất phát từ nhu cầu đó mà các chủ thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho các chủ thể khác muốn sử dụng. Quy trình đó, phải tuân theo trình tự của pháp luật như sau:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013: Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

– Ký Hợp đồng đặt cọc về việc Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (nếu có)

+ Để đảm bảo bên bán (doanh nghiệp A) sẽ chuyển nhượng lô đất cho bên mua thì bên mua sẽ tiến hành đặt cọc một số tiền cho bên Bán khoảng 5% -> 10% giá trị lô đất (Thanh toán lần 1).

+ Nếu bên Mua không muốn đặt cọc và đủ tiền thanh toán một lần thì có thể không cần ký hợp đồng đặt cọc mà có thể ký Hợp đồng Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Phòng Công chứng và thanh toán tiền một lần.

Lưu ý: Thời hạn đặt cọc thông thường là khoảng 2 – 3 tuần.

– Ký Hợp đồng Chuyển nhượng tại Phòng Công chứng

Nộp hồ sơ Chuyển đổi tên (Sang tên) và nộp thuế

Về thủ tục chuyển nhượng đất:

            Bên nhận chuyển nhượng nộp một bộ hồ sơ gồm có:

            – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng

            – Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp

         – Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng.

            – Tờ kê khai thuế của doanh nghiệp

            – Tờ kê khai lệ phí trước bạ

            – Hồ sơ kỹ thuật của thửa đất.

            Bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng địa chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Trong thời hạn không quá bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

            Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

            Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *