Chính sách tiền lương và thuế mới nhất

Sau đây là 03 chính sách mới nổi bật về tiền lương,  thuế sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 8 này

1. Chính thức tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng

– Ngày 15/16/2015  Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP  (có hiệu lực từ ngày 01/08/2016)

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

2. Mức lương mới cho cán bộ, công chức

– Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

– Theo đó, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng kể từ ngày 01/5/2016.

Thông tư 05/2016/TT-BNV (có hiệu lực ngày từ ngày  01/08/2016) bãi bỏ Thông tư số 07/2013/TT-BNV.

3. Quy định mới về thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT

Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau:

– Đối với hồ sơ hoàn thuế (HSHT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

+ Phải thông báo cho NNT không quá 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ HSHT nếu hợp lệ.  

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế không đủ điều kiện, phải thông báo cho NNT trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ HSHT

– Đối với HSHT thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: CQT tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT và  ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá  40 ngày, kể từ ngày nhận đủ HSHT.

– Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho NNT chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do CQT chuyển đến.

Thông tư 99/2016/TT-BTCcó hiệu lực  từ ngày  13/08/2016

                                                                                                                            Theo thư viện pháp luật

{loadposition hotro}    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *