Vũ Thị Liệu

 Vu_Thi_Lieu

Chuyên viên tư vấn

Văn phòng: Hà Nội

Quê quán: Bắc Giang

Địa chỉ: 110 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 435551315

Cellphone: + 84 1653 506 522

Fax: +84 435551315

Email: lieu.vu@anslawyer.com

 

Lĩnh vực:

Sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu hàng hóa

Học thức và kinh nghiệm:

Đại Học Luật Hà Nội

Xếp loại Giỏi- Lớp đào tạo trực tuyến – Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *