An Hồng Nhung

 An_Hong_Nhung

Chuyên viên tư vấn

Văn phòng: Hà Nội

Quê quán: Hòa Bình

Địa chỉ: No. 20. My  Dinh, Tu Liem, HaNoi

Tel: +84 435551315

Cellphone: +84 974 601 676        

Fax: +84435551315

Email: huong.duong@anslawyer.com

 

 Lĩnh vực:

Sở hữu trí tuệ.

Bản quyền tác giả

Học thức và kinh nghiệm:

Khoa luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Xếp loại Giỏi- Lớp đào tạo trực tuyến – Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *