Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu dịch vụ logistics

Cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế thế giới theo hướng toàn cầu hóa, ngành dịch vụ logistics ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế nước ta. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chính vì vậy, việc đăng ký bảo hộ thương hiệu dịch vụ logistics sẽ bảo vệ được tối đa quyền lợi của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

1. Tầm quan trọng của việc bảo hộ thương hiệu dịch vụ logistics

Việc sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ logistics mà không đăng kí sẽ dẫn đến rủi ro. Cụ thể là doanh nghiệp có khả năng mất quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình. Khi có người khác đăng ký nhãn hiệu đó cho dịch vụ, sản phẩm của họ. Ngoài ra, trong thời gian gần đây đã có sự bùng nổ về thương mại điện tử và e-Logistics.

Dịch vụ logistics ở nước ta hiện nay ngày càng cải thiện phương thức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, việc bảo hộ thương hiệu dịch vụ logistics là điều quan trọng. Bên cạnh đó, trong trường hợp không đăng ký bảo hộ thương hiệu, mặc dù là người đầu tiên sử dụng thương hiệu dịch vụ logistics, người đang sử dụng nhãn hiệu sẽ không được công nhận là chủ sở hữu độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó nữa. (Trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng).

2. Tài liệu hồ sơ cần có tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu dịch vụ logistics

– 05 Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng. Cụ thể, kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 80mm. Tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu in trên tờ khai; Kèm theo mô tả chi tiết về mẫu nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu
– Danh mục hàng hóa dịch vụ logistics cần đăng ký nhãn hiệu. Cụ thể, theo bảng phân loại Nice mới nhất, dịch vụ logistics, phân loại một số hoạt động thuộc nhóm 39 bao gồm: Vận tải bằng tàu thuyền. Vận tải bằng ô tô, Vận tải hàng hoá (bằng đường thuỷ). Kho hàng hoá, Vận chuyển đồ đạc. Dịch vụ bốc dỡ, Hậu cần vận tải. Bao gói hàng hoá,…

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu dịch vụ logistics;
– Giấy ủy quyền cho đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dịch vụ logistics;
– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu dịch vụ logistics;
– Tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ( nếu có );
– Thông tin tên, địa chỉ của chủ sở hữu. (Hoặc/và các đồng chủ sở hữu)

3. Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu dịch vụ logistics

Bước 1: Soạn tờ khai ĐKNH và chuẩn bị hồ sơ.

Các tài liệu trong hồ sơ ĐKNH được liệt kê tại mục 2 nêu trên. Cần lưu ý như sau:
– Tờ khai cần được phân nhóm chính xác, đầy đủ. Các sản phẩm trong cùng nhóm cách nhau bởi dấu “;”
– Thông tin chủ đơn trong tờ khai phải thống nhất với thông tin trên các giấy tờ khác.
– Không đóng dấu/ký lên mẫu nhãn hiệu.
– Sau khi nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu cho dịch vụ logistics có thể được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, việc sửa đổi phải thực hiện trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung đơn; yêu cầu ghi nhận thay đổi các thông tin. Cụ thể như tên, địa chỉ của người nộp đơn; Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu dịch vụ logistic tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi được tiếp nhận, đơn đăng ký được thẩm định tại Cục SHTT theo các giai đoạn:
+ Thẩm định hình thức đơn đăng ký : 1 tháng
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét tính hợp lệ của đơn. (Các loại giấy tờ cần thiết; phân nhóm. Phân loại đối tượng nêu trong đơn; quyền nộp đơn;…). Và ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Hoặc thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. (Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong đơn đăng ký);
+ Công bố đơn: 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ hình thức đơn
Đơn ĐKNH được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Ngoài ra, người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn đăng ký;

+ Thẩm định nội dung đơn: 9 tháng kể từ ngày công bố đơn
Dựa theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng. Trong quá trình thẩm định nội dung, Cục SHTT có thể yêu cầu người nộp đơn giải thích nội dung đơn. Cung cấp các thông tin thuộc phạm vi của đối tượng nêu trong đơn.
+ Thông báo kết quả: 1 tháng
Khi tiến hành kiểm tra và xét thấy đáp ứng mọi điều kiện. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Bên cạnh đó, ghi nhận và đăng bạ Sổ đăng ký quốc gia về SHCN.
Về hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dịch vụ logistic. Thời gian là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn không giới hạn.

Câu hỏi thường gặp

TRẢ LỜI:

# Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 quy định như sau:

1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 trên này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

TRẢ LỜI:

Hiện nay Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể tự làm hoặc Ủy quyền đăng ký qua Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp → Giống như Kiểu Công ty Luật A&S 

Có thể khái quát việc nộp đơn như sau

1. NỘP ĐƠN QUA ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ gồm: 

- GIẤY ỦY QUYỀN CHO ĐẠI DIỆN 

- MẪU ĐƠN (10 MẪU 8X8 CM)

2. TỰ NỘP ĐƠN

CÁ NHÂN HOẶC CÔNG TY LÀ CHỦ ĐƠN 

  1. Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
  2. Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
  3. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận
  4. Giấy phép kinh doanh nếu chủ đơn là Công ty (CÁ NHÂN KHÔNG CẦN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH) 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ

1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

2. Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

3. Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

4. Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;

5. Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;

6. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận

Trả lời

- Tra cứu thương hiệu độc quyền cơ bản, sơ bộ: Trong dạng này, thời gian tra cứu thương hiệu độc quyền sơ bộ chỉ mất 03 đến 05 tiếng để tra cứu. Tuy nhiên, việc tra cứu này không đảm bảo được chính xác thương hiệu có sự trùng lặp, tương tự hay không vì dữ liệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp trên trang dữ liệu quốc gia đã được cập nhật trước thời điểm tra cứu 03 tháng, tức là tại thời điểm tra cứu thì các đơn mới nộp trong khoảng 03 tháng trở lại đây là chưa được cập nhật trên dữ liệu quốc gia nên không thể tra cứu chính xác 100%.

Link tra cứu miễn phí: 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

- Tra cứu thương hiệu độc quyền chi tiết, nâng cao: Trong dạng tra cứu này, độ chính xác đạt cao nhất, được tiến hành bởi các chuyên viên, chuyên gia có kinh nghiệm sẽ đảm bảo tỷ lệ đăng ký thương hiệu độc quyền cao nhất, các chuyên viên, chuyên gia sẽ thẩm định và kiểm tra sự trùng lặp, dễ gây nhầm lẫn để có cở sở điều chỉnh lại thương hiệu sao cho phù hợp nhất.

LIÊN HỆ A&S LAW FIRM qua hotline: +84 972 817 699

PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU 

Trả lời

CÓ HAI CÁCH NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. NGƯỜI NỘP ĐƠN TỰ NỘP

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc thông qua đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký thương hiệu độc quyền tại một trong ba địa chỉ sau:

- Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại số 384-386, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

- Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh: số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Lưu ý: Hai văn phòng đại diện chỉ là đơn vị tiếp nhận đơn đăng ký, còn cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền chỉ có Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ở Hà Nội.

2. NỘP ĐƠN THÔNG QUA ĐẠI DIỆN SHCN A&S LAW FIRM

LIÊN HỆ A&S LAW FIRM qua hotline: +84 972 817 699

PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU →

Trả lời

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xử lý và giải quyết hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền với thời gian của từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hình thức đơn đăng ký thương hiệu độc quyền dao động trong khoảng 01 tháng đến 03 tháng;

- Giai đoạn công bố đơn hợp lệ là 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ;

- Giai đoạn đăng công bố lên Công báo A từ 4-6 tháng từ ngày chấp nhận hình thức đơn

- Giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký thương hiệu độc quyền dao động trong khoảng từ 14 tháng đến 16 tháng;

Như vậy, tổng thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi được cấp văn bằng bảo hộ dao động trong khoảng 24 tháng đến 26 tháng theo quy định của pháp luật.

Trả lời

THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM LÀ 10 NĂM VÀ ĐƯỢC GIA HẠN KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN CĂN CỨ

Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ như sau:

” Giấy chứng nhận nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm”.

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và có thể được bảo hộ mãi mãi nếu được gia hạn đúng hạn. Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sỡ hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và lệ phí theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Trả lời

NHÃN HIỆU CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG GỒM

Chuyển nhượng nhãn hiệu cần các giấy tờ:

Bản gốc của giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu or văn bản bảo hộ; Kèm thêm 2 bản hợp đồng chuyển nhượng đồng thời phải có chữ kỹ từng trang. Mộc đỏ của con dấu " Nếu có "; Thêm vào là giấy ủy quyền từ bên chịu trách nhiệm ký hợp đồng chuyển nhượng / chuyển giao nhãn hiệu theo quy định pháp luật và hợp đồng 2 bên thỏa thuận.

Thời gian hoàn tất việc đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/chuyển giao nhãn hiệu là 06 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đăng ký nhãn hiệu | How to set up representative office in Vietnam? | Trademark registration in Vietnam