Hướng dẫn cách soạn 1 tờ khai đăng ký sáng chế

Sáng chế là một giải pháp được phát minh ra nhằm giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Vậy khi người phát minh ra sáng chế đó muốn bảo hộ cho sáng chế của mình, thì họ làm như nào? Khi đăng ký sáng chế sẽ soạn tờ khai đăng ký thì sẽ soạn như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

1. Cơ sở pháp lý

Theo quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN các tài liệu tối thiểu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm

Nếu thiếu một trong các tài liệu nêu trên thì đơn đăng ký sáng chế sẽ không được Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận. Như vậy, tờ khai là một tài liệu cơ bản không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký sáng chế mà bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc về cách soạn một tờ khai đăng ký sáng chế một cách chính xác và đầy đủ nhất.

2. Cách soạn tờ khai đăng ký

a) Ô số 1: Tên sáng chế và phân loại sáng chế

Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng cần bảo hộ một cách rõ ràng, nhưng cũng phải đảm bảo tính ngắn gọn và không được phô trương, quảng cáo.

Phân loại sáng chế dựa vào Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2020.01 của Cục sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: người nộp đơn có thể tự phân loại sáng chế nhưng nếu phân loại không đúng hoặc chưa phân loại thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện công việc này và người nộp đơn sẽ bị tính phí.

b) Ô số 2: Thông tin chủ đơn đăng ký sáng chế

Chủ đơn đăng ký sáng chế có thể là cá nhân, tổ chức, hoặc đơn có nhiều chủ đơn thì sẽ điền nội dung tương ứng với thông tin được yêu cầu. Cụ thể:

 • Đối với chủ đơn là cá nhân: thông tin điền phải giống trong giấy tờ chứng thực của cá nhân: chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. 
 • Đối với chủ đơn là tổ chức: thông tin của chủ đơn phải giống với giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 
 • Đối với đơn có nhiều chủ sở hữu: ngoài thông tin trong mục này thì cần đánh dấu x vào ô trống cuối cùng và khai thêm thông tin chủ đơn tại trang bổ sung. 

Lưu ý:

 •  Địa chỉ: hộ khẩu nơi đăng ký thường trú/ địa chỉ theo giấy đăng ký kinh doanh
 •  Địa chỉ liên hệ: có thể là địa chỉ nơi thường trú, tạm trú hoặc địa chỉ trụ sở cơ của cơ quan, tổ chức thì phải đảm bảo yếu tố như: 
 • Địa chỉ phải được ghi chính xác và cụ thể như số nhà, ngõ, tên đường, Quận/huyện, thị xã, tên thành phố, tỉnh.

c) Ô số 3: Đại diện của chủ đơn

Cần đánh dấu x vào thông tin phù hợp với đại diện của chủ đơn. Nếu chủ đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp để tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế thì mã đại diện của tổ chức đó có thể được tìm thấy trên trang web của Cục sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp nộp đơn không thông qua bất cứ bên nào thì có thể bỏ qua ô này. 

d) Ô số 4: Thông tin tác giả

Tác giả là người tạo ra sáng chế, có thể là chính chủ đơn hoặc là người khác thực hiện việc công việc cho chủ đơn. Các thông tin của tác giả sẽ đều phải được khai giống với giấy tờ chứng thực tương đương. Nếu sáng chế được tạo ra bởi tập thể, nhiều tác giả thì cần cung cấp thông tin của tất cả các tác giả khác.

e) Ô số 5, 6, 7: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và thẩm định nội dung

 

 • Về quyền ưu tiên: việc yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải dựa trên cơ sở của đơn đầu tiên nộp cho cùng đối tượng bảo hộ tại Việt Nam hoặc tại quốc gia theo Công ước Paris hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có thỏa thuận với Việt Nam về vấn đề này. Theo pháp luật Việt Nam thì thời hạn hưởng quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Do đó, nếu có yêu cầu về quyền ưu tiên thì chủ đơn cần tích vào ô thích hợp và chỉ định về đơn ưu tiên bao gồm các thông tin: số đơn, ngày nộp đơn, nước nộp đơn. 

 

 • Về yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: nếu tại thời điểm nộp đơn chủ đơn có yêu cầu thì tích vào ô và sẽ phải nộp cả phí thẩm định nội dung trước nếu không, sau khoảng thời gian ấn định theo luật (42 tháng với sáng chế, 36 tháng với giải pháp hữu ích) người nộp đơn sẽ phải nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung sáng chế riêng. 

 

 

 • Chuyển đổi đơn: nếu có nhu cầu chuyển đổi đơn thì tích vào ô trống

f) Ô số 8: Phí, lệ phí

Các chi phí, lệ phí cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế sẽ đươc quy định trong Thông tư 263/2016/TT-BTC

 

 • Lưu ý: 

 

 • Lệ phí nộp đơn theo quy định hiện hành là 75.000 VND (đã giảm 50% theo Thông tư số 45/2020/TT-BTC). Tuy nhiên mức phí hỗ trợ này chỉ áp dụng từ 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 
 • Lệ phí thẩm định hình thức hay thẩm định nội dung của đơn đăng ký sáng chế sẽ phụ thuộc vào các điểm của yêu cầu bảo hộ sáng chế để tính phí.

g) Ô số 9: Các tài liệu có trong đơn

Tùy vào số lượng tài liệu mà chủ đơn sẽ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ thì phải điền vào các ô tương ứng với đủ thông tin về số lượng và số trang từng tài liệu

 • Lưu ý: Tài liệu tối thiểu trong đơn đăng ký sáng chế thường phải có: tờ khai và bản mô tả

h) Ô số 10: Cam kết của chủ đơn: Thể hiện ngày khai tờ khai

Câu hỏi thường gặp

TRẢ LỜI:

# Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 quy định như sau:

1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 trên này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

TRẢ LỜI:

Hiện nay Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể tự làm hoặc Ủy quyền đăng ký qua Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp → Giống như Kiểu Công ty Luật A&S 

Có thể khái quát việc nộp đơn như sau

1. NỘP ĐƠN QUA ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hồ sơ gồm: 

- GIẤY ỦY QUYỀN CHO ĐẠI DIỆN 

- MẪU ĐƠN (10 MẪU 8X8 CM)

2. TỰ NỘP ĐƠN

CÁ NHÂN HOẶC CÔNG TY LÀ CHỦ ĐƠN 

 1. Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
 2. Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
 3. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận
 4. Giấy phép kinh doanh nếu chủ đơn là Công ty (CÁ NHÂN KHÔNG CẦN GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH) 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ

1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

2. Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

3. Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

4. Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;

5. Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;

6. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận

Trả lời

- Tra cứu thương hiệu độc quyền cơ bản, sơ bộ: Trong dạng này, thời gian tra cứu thương hiệu độc quyền sơ bộ chỉ mất 03 đến 05 tiếng để tra cứu. Tuy nhiên, việc tra cứu này không đảm bảo được chính xác thương hiệu có sự trùng lặp, tương tự hay không vì dữ liệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp trên trang dữ liệu quốc gia đã được cập nhật trước thời điểm tra cứu 03 tháng, tức là tại thời điểm tra cứu thì các đơn mới nộp trong khoảng 03 tháng trở lại đây là chưa được cập nhật trên dữ liệu quốc gia nên không thể tra cứu chính xác 100%.

Link tra cứu miễn phí: 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

- Tra cứu thương hiệu độc quyền chi tiết, nâng cao: Trong dạng tra cứu này, độ chính xác đạt cao nhất, được tiến hành bởi các chuyên viên, chuyên gia có kinh nghiệm sẽ đảm bảo tỷ lệ đăng ký thương hiệu độc quyền cao nhất, các chuyên viên, chuyên gia sẽ thẩm định và kiểm tra sự trùng lặp, dễ gây nhầm lẫn để có cở sở điều chỉnh lại thương hiệu sao cho phù hợp nhất.

LIÊN HỆ A&S LAW FIRM qua hotline: +84 972 817 699

PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU 

Trả lời

CÓ HAI CÁCH NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. NGƯỜI NỘP ĐƠN TỰ NỘP

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc thông qua đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký thương hiệu độc quyền tại một trong ba địa chỉ sau:

- Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại số 384-386, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

- Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh: số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Lưu ý: Hai văn phòng đại diện chỉ là đơn vị tiếp nhận đơn đăng ký, còn cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền chỉ có Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ở Hà Nội.

2. NỘP ĐƠN THÔNG QUA ĐẠI DIỆN SHCN A&S LAW FIRM

LIÊN HỆ A&S LAW FIRM qua hotline: +84 972 817 699

PHÍ TRA CỨU CHUYÊN SÂU CHỈ TỪ 500.000 VNĐ / LẦN TRA CỨU →

Trả lời

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xử lý và giải quyết hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền với thời gian của từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hình thức đơn đăng ký thương hiệu độc quyền dao động trong khoảng 01 tháng đến 03 tháng;

- Giai đoạn công bố đơn hợp lệ là 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ;

- Giai đoạn đăng công bố lên Công báo A từ 4-6 tháng từ ngày chấp nhận hình thức đơn

- Giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký thương hiệu độc quyền dao động trong khoảng từ 14 tháng đến 16 tháng;

Như vậy, tổng thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi được cấp văn bằng bảo hộ dao động trong khoảng 24 tháng đến 26 tháng theo quy định của pháp luật.

Trả lời

THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM LÀ 10 NĂM VÀ ĐƯỢC GIA HẠN KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN CĂN CỨ

Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ như sau:

” Giấy chứng nhận nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm”.

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và có thể được bảo hộ mãi mãi nếu được gia hạn đúng hạn. Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sỡ hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và lệ phí theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Trả lời

NHÃN HIỆU CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG GỒM

Chuyển nhượng nhãn hiệu cần các giấy tờ:

Bản gốc của giấy chứng nhận đã đăng ký nhãn hiệu or văn bản bảo hộ; Kèm thêm 2 bản hợp đồng chuyển nhượng đồng thời phải có chữ kỹ từng trang. Mộc đỏ của con dấu " Nếu có "; Thêm vào là giấy ủy quyền từ bên chịu trách nhiệm ký hợp đồng chuyển nhượng / chuyển giao nhãn hiệu theo quy định pháp luật và hợp đồng 2 bên thỏa thuận.

Thời gian hoàn tất việc đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/chuyển giao nhãn hiệu là 06 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đăng ký nhãn hiệu | How to set up representative office in Vietnam? | Trademark registration in Vietnam