Đăng ký sáng chế tại Campuchia

                                              Đăng ký sáng chế tại Campuchia

Đối tượng được phép nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích tại Campuchia:

   + Người là công dân/có quốc tịch Campuchia

   + Công dân của nước là thành viên của Công ước Paris.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký tượng tự đã nộp trước đó tại các nước là thành viên của công ước Paris.

Hiệu lực của bằng sáng chế tại Campuchia

Sáng chế tại Campuchia có hiệu lực trong vòng 20 năm và chủ văn bằng phải đóng phí duy trì sáng chế thường niên.

Tài liệu cần thiết của đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia

– Giấy ủy quyền theo mãu của A&S LAW.

– Bản mô tả sáng chế.

– Yêu cầu bảo hộ

– Bản vẽ, nếu có

– Bản sao công chứng tài liệu hưởng quyền ưu tiên, nếu có

– Tên và địa chỉ của người nộp đơn và tác giả sáng chế.

Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia:

Đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia sẽ được thẩm định về mặt: hình thức, xét nghiệm nội dung trong khoảng thời gian từ 31 -38 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *