Friday, January 19, 2018

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Thay đổi trụ sở công ty

thay-doi-tru-so-cong-tyHướng dẫn thay đổi trụ sở công ty cùng quận huyện, khác quận huyên và khác tỉnh.

Mỗi công ty sau khi đăng ký thành lập và hoạt động một thời gian có khả năng sẽ thay đổi trụ sở chính của mình tùy thuộc vào điều kiện hoạt động của công ty nhưng trên hết nhằm thích ứng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Khi tiến hành thay đổi trụ sở nơi làm việc sẽ phải tiến hành nhiều thủ tục khác nhau. Qua thực tiễn tư vấn và thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở cho các doanh nghiệp khác nhau, Công ty tư vấn A&S sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp về thay đổi trụ sở chính của công ty để cho những người có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này có cách nhìn tổng quan và thấu đáo, thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp chuyển trụ sở cùng huyện(quận)

Doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thông báo hoặc chốt thuế trước khi thay đổi trên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vui lòng theo dõi tiếp để chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.

Trường hợp chuyển trụ sở khác huyện(quận) nhưng vẫn cùng tỉnh(thành phố trực thuộc trung ương)

Được quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014, các doanh nghiệp phải thực hiện hai bước:

+ Bước 1: Thực hiện chốt thuế xin chuyển quận tại Chi cục thuế đang quản lý trực tiếp.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư.

Thay đổi trụ sở chính khác tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

Được quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tương tự như trường hợp chuyển trụ sở khác quận(huyện).

Tuy nhiên khi chuyển khác tỉnh(thành phố) doanh nghiệp khi chốt thuế phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hủy hóa đơn trong trường hợp doanh nghiệp không muốn sử dụng hóa đơn cũ và kê khai thuế đến thời điểm chuyển đi.

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở phải nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư dự định chuyển tới.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở và thông tin đăng ký thuế do Người đại diện theo pháp luật ký;

- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Chủ sở hữu công t. Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy giới thiệu thực hiện công việc nếu người đại diện không trực tiếp đến cơ quan nhà nước làm thủ tục.


Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ A&S Law
  Do Ba Thich (Mr.) contact
mail Email: lienheluatsu@gmail.com
hotline Hotline 1: (+84)972817669
hotline Hotline 2: (+84)914195266
tel Tel: (+84) 435551315
address Đ/c: Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
            skype-onlineA&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange