Friday, January 19, 2018

luat_doanh_nghiep

Ảnh hoạt động

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

download 1Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp việc thành lập thêm chi nhánh là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với công ty cổ phần với đạc thù quy mô rộng và khả năng huy động vốn cao.

Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần như sau:

Hồ sơ bao gồm:

-  Biên bản họp thành lập chi nhánh công ty.

-  Quyết định thành lập chi nhánh công ty

-  Thông báo thành lập chi nhánh công ty

-  Quyết định người đứng đầu chi nhánh công ty

Thời gian nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chi nhánh công ty là 06 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Phạm vi dịch vụ của A&S Law về đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập Chi nhánh công ty cổ phần

Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh công ty

+  Tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh

+  Theo dõi quá trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

+  Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại cơ quan Công an có thẩm quyền.

+  Tiến hành thủ tục đăng ký mã số Thuế cho chi nhánh

+  Nhận giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho chi nhánh.

Công ty luật tư vấn A&S với nhũng luật sư có trình độ và giày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Chúng tôi rất hân hạnh và sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng tư vấn trong việc thành lập chi nhánh công ty.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange