Friday, January 19, 2018

luat_dau_tu

Ảnh hoạt động

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

thu-tuc-dky-du-an-dau-tuThủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh trước khi thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

-      Bản đăng ký dự án đầu tư

-      Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; hoặc:
  • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân;

-      Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước (đối với dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước)

-      Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, kèm theo một số văn bản về việc xác định địa điểm đầu tư:

  • Có một trong các văn bản sau của cấp có thẩm quyền: Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất/ Văn bản lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất/ văn bản pháp lý tương đương.
  • Tài liệu liên quan đến quy hoạch khu đất được cấp có thẩm quyền cung cấp: Chứng chỉ quy hoạch/ Giấy phép quy hoạch/ Quy hoạch tổng mặt bằng/ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;
  • Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến đất đai, quy hoạch (nếu có)

Nếu nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư và yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào nội dung đăng ký đầu tư để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời gian kiểm tra hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư không quá 10 ngày làm việc, thời gian Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư không quá 05 ngày làm việc.


Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ A&S Law
  Do Ba Thich (Mr.) contact
mail Email: lienheluatsu@gmail.com
hotline Hotline 1: (+84)972817669
hotline Hotline 2: (+84)914195266
tel Tel: (+84) 435551315
address Đ/c: Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
            skype-onlineA&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange