Tuesday, February 20, 2018

luat_dau_tu

Ảnh hoạt động

Luật đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2015

 luat-dau-tu-sua-doi-co-hieu-luc-tu-1-7-2015Luật đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2015. Điểm mới nhất của Luật đầu tư (sửa đổi) lần này là thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật.

Từ trước đến nay phương pháp tiếp cận là chọn – cho, nghĩa là cái gì được làm thì ghi trong luật. Phương thức tiếp cận mới là chọn - bỏ. Đây là phương pháp tiếp cận tiên tiến và minh bạch nhưng vô cùng khó làm. Chọn - bỏ là những gì cấm thì ghi vào trong luật, không ghi có nghĩa là được quyền làm. Cụ thể, Luật đầu tư (sửa đổi) quy định cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau:

(1) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại phụ lục kèm theo luật.

(2) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật theo quy định tại phụ lục kèm theo luật.

 (3) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã.

(4) Kinh doanh mại dâm.

(5) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người.

 (6) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. Hai ngành nghề không còn xuất hiện trong nội dung cấm liên quan đến các loại pháo và các sản phẩm biến đổi gen.

Ngoài ra, luật bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư trong nước. Với dự án đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rút ngắn thời gian thực hiện từ khoảng 45 ngày như trước đây xuống còn 15 ngày…

Với 31 điều sửa đổi, bổ sung 9 điều mới và bỏ 31 điều, Luật cũng hoàn thiện các quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư phù hợp với Hiến pháp, cụ thể hóa cam kết của nhà nước trong việc đối xử không phân biệt giữa các nhà đầu tư phù hợp với cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế.


Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ A&S Law
  Do Ba Thich (Mr.) contact
mail Email: lienheluatsu@gmail.com
hotline Hotline 1: (+84)972817669
hotline Hotline 2: (+84)914195266
tel Tel: (+84) 435551315
address Đ/c: Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
            skype-onlineA&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange