Friday, August 23, 2019

luat_dau_tu

Ảnh hoạt động

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

 Các nhà đầu tư khi muốn đầu tư vào công ty cổ phần, công ty hợp danh, hay các tổ chức kinh tế khác thì có thể tiến hành đầu tư theo hình thức sau:

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau:

+ Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

+ Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác

- Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

+ Mua cổ phần của công ty cổ phần hoặc từ công ty hoặc cổ đông.

+ Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

+ Mua phần vốn góp của thành viên tổ chúc kinh tế khác.

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cũng được quy định theo các hình thức trên.

* Để thực hiện việc đầu tư theo các hình thức trên thì nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục:

- Về thành phần hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

+ Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange