Friday, January 19, 2018

Bankingfinance

Ảnh hoạt động

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

thue-thu-nhap-doanh-nghiepThuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Nhà nước luôn có chính sánh khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Chính vì vậy, các quy định về ưu đãi thuế đã được quy định cụ thể trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

ü    Ưu đãi thuế suất,

ü    Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế,

ü    Chuyển lỗ,

ü    Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

ü    Các ưu đãi khác cho một số trường hợp đặc biệt, cụ thể là: Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Để được áp dụng ưu đãi thuế, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau:

ü    Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

ü    Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được ưu đãi thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ doanh thu giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Việc ưu đãi thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

ü    Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

ü    Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác;

ü    Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp luật;

ü    Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.


Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ A&S Law
  Do Ba Thich (Mr.) contact
mail Email: lienheluatsu@gmail.com
hotline Hotline 1: (+84)972817669
hotline Hotline 2: (+84)914195266
tel Tel: (+84) 435551315
address Đ/c: Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
            skype-onlineA&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange