Wednesday, July 24, 2019

Bankingfinance

Ảnh hoạt động

Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng

    Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ. Người tiêu dùng sẽ là người chịu thuế khi sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đó. Thuế giá trị gia tăng có phạm vi rộng và áp dụng vào phần lớn các hàng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, có một số loại hàng hóa không nằm trong đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng cụ thể được quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Phương pháp tính loại thuế này như sau:

* Đối tượng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

- Đối với các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì thuế giá trị gia tăng phải nộp tính trực tiếp trên giá trị tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất giá trị.

            Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gai tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng, trử trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

+ Hộ cá nhân kinh doanh.

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

* Tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng:

-Phân phối, cung cấp hang hóa: 1%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên liệu: 5%

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange