Wednesday, July 24, 2019

Bankingfinance

Ảnh hoạt động

Tìm hiểu về đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

         Thuế nhập khẩu, xuất khẩu là loại thuế đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài vào hay hàng hóa trong nước xuất sang thị trường các nước khác, và khi tiến hành lưu thông các hàng hóa này thì phải tiến hành nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu với loại hình hàng hóa tương đương. Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm:

+ Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhẩu khẩu.

+ Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

+ Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm:

- Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế.

- Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế.

- Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

- Chi nhánh của chủ doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp

- Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật

+ Người mua, vận chuyển hàng hóa cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

+ Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư đân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange