Friday, August 23, 2019

Bankingfinance

Ảnh hoạt động

Thuế chống bán phá giá

            Thuế chống bán phá giá là loại thuế mà nhà nước áp dụng đối với những loại hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nước ta mà có nguy cơ gây thiệt hại lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Đây được coi như một biện pháp tự vệ, để tránh việc ảnh hưởng xấu tới hàng hóa thị trường trong nước.

            Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể áp dụng được biện pháp này, nhất là trong thời buổi kinh tế hội nhập và xu hướng sử dụng hàng hóa nước ngoài của người Việt đang dần trở thành xu thế. Vậy nên, thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng khi loại hàng hóa đó thuộc vào những điều kiện như sau:

-Điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá:

+ Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá được xác định cụ thể.

+ Việc bán phá giá hàng hóa là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

- Nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá:

+ Thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho nghành sản xuất trong nước.

+ Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện khi đã tiến hành Điều tra và phải căn cứ vào kết luận Điều tra theo quy định của pháp luật.

+ Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam

+ Việc chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong nước.

- Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Trường hợp cần thiết, quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có thể được gia hạnA&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange