Tuesday, February 20, 2018

intellectual-property

Ảnh hoạt động

Hồ sơ đăng ký tên miền tại việt nam

ho-so-dang-ky-ten-mienHồ sơ đăng ký tên miền bao gồm những tài liệu gì? Để đăng ký tên miền cần cung cấp những thông tin gì?

Xem tiếp...

Công ước Berne 1886

Công ước Berne là công ước bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật kí kết tại Berne, Thụy Sỹ vào năm 1886. Đây là điều ước đa phương đầu tiên trong lĩnh vực quyền tác giả.

Xem tiếp...

Đăng lại tin tức có vi phạm sở hữu trí tuệ không

Đăng lại tin tức có vi phạm sở hữu trí tuệ không. Hiện nay một trong những vấn đề được quan tâm đó chính là việc các báo tự lấy bài của nhau. Hành động "xào nấu" lại tin tức của báo khác có được coi là vi phạm bản quyền tác giả hay không?

Xem tiếp...

Nguyên tắc đối xử quốc gia trong công ước Berne 1886

Nguyên tắc đối xử quốc gia trong Công ước Berne 1886 là nguyên tắc cơ bản và quan trọng không chỉ được ghi nhận trong Công ước Berne mà còn được quy định trong rất nhiều Điều ước quốc tế khác về SHTT cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem tiếp...

Trách nhiệm người sử dụng tên miền

trach-nghiem-su-dung-ten-mienSau khi được cấp tên miền, các cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền tại Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp...

Nguyên tắc bảo hộ tự động theo công ước Berne 1886

Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả tự động hay bảo hộ đương nhiên là một trong những nguyên tắc chủ đạo của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả.

Xem tiếp...

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các căn cứ sau:

Xem tiếp...

Tác động của các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả trong công ước Berne đối với Việt Nam

Tác động của các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả trong Công ước Berne đối với Việt Nam. Việt Nam khi gia nhập vào Công ước Berne 1886 đã có những thay đổi, tác động tới hệ thống, quy trình bảo hộ quyền tác giả.

Xem tiếp...

Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm: Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Xem tiếp...

Đăng ký bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật

Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật như thế nào? Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm văn học nghệ thuật gồm những tài liệu gì. Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật có được sau 01-02 ngày làm việc.

Xem tiếp...A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange