Friday, August 23, 2019

intellectual-property

Ảnh hoạt động

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

bao-ho-quyen-tac-giaPháp luật không quy định việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là điều kiện để quyền quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ. Tuy nhiên, việc đăng ký này có ý nghĩa lớn khi các chủ thể quyền  tác giả, quyền liên quan bị xâm phạm quyền.

Các đối tượng có quyền đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gồm: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Cách thức nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Nộp đơn tại Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật hoặc nộp đơn tại Sở Văn hoá - Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

-    Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

-    Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

-    Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

-    Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

-    Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

-    Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

-   Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật  cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân sau  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

-   Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Quý khách hàng có vướng mắc hay nhu cầu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.


Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ A&S Law
  Do Ba Thich (Mr.) contact
mail Email: lienheluatsu@gmail.com
hotline Hotline 1: (+84)972817669
hotline Hotline 2: (+84)914195266
tel Tel: (+84) 435551315
address Đ/c: Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
            skype-onlineA&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange