Wednesday, July 24, 2019

litigation-disputation

Ảnh hoạt động

Tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế

Kết quả hình ảnh cho tranh chấp thÆ°Æ¡ng mại quốc tế     Quan hệ thương mại quốc tế càng được mở rộng, khả năng phát sinh tranh chấp càng lớn. Khi xảy ra tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế, thì hình thức giải quyết tranh chấp được tiến hành như sau:

 

- Thương lượng giữa các bên

- Hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hòa giải.

- Giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Đối với việc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án:

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng tòa án là quyền đương nhiên, các bên tranh chấp không cần phải thỏa thuận. Bên có quyền lợi bị xâm phạm có thể khởi kiện tại tòa án nước mình, tòa án của bên vi phạm hoặc thậm chí tại tòa án của một nước thứ ba, tùy thuộc tòa án của các nước này có thẩm quyền giải quyết loại tranh chấp cụ thể đó không.

Thẩm quyền của tòa án cũng có thể được xác lập bởi thỏa thuận của các bên, nếu pháp luật tố tụng của nước đó chấp nhận thỏa thuận này.

Tuy nhiên, quyết định của tòa án nước này muốn được thi hành tại một số nước khác thì phải được nước đó công nhận. Bởi vậy, để có thể giải quyết vấn đề tranh chấp một cách thuận tiện nhất thì nên lựa chọn khởi kiện ở nơi mà bản án được thi hành. Tòa án công nhận xem xét việc đáp ứng các điều kiện công nhận, nhưng không bao gồm xem xét lại sự việc.

Đối với việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế:

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đặc biệt được ưa chuộng trong hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế nếu được các bên thỏa thuận. Thỏa thuận trọng tài có thể là thỏa thuận trong hợp đồng hoặc trong một văn bản riêng biệt, trước khi hoặc sau khi phát sinh tranh chấp. Thỏa thuận phải chỉ định một trung tâm trọng tài cụ thể hoặc một hội đồng trọng tài do các bên thành lập.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng trọng tài có ưu điểm đó là thủ tục đơn giản, có thể thỏa thuận nơi tiến hành xét xử, bảo mật thông tin cho các bên. Phán quyết trọng tài là chung thẩm, các bên phải thi hành, trừ trường hợp bị tòa án hủy theo thủ tục hủy quyết định trọng tài, trong đó tòa án không xem xét lại sự việc mà chỉ xem xét việc tuân thủ các điều kiện và thủ tục tố tụng.

Phán quyết của trọng tài quốc tế hoặc nước ngoài muốn được thi hành tại một nước khác cũng phải được nước đó công nhận. Trong thủ tục công nhận này tòa án không xem xét lại sự việc.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange