Wednesday, July 24, 2019

litigation-disputation

Ảnh hoạt động

Giải quyết quyền lợi trong tranh chấp hợp đồng tín dụng

Kết quả hình ảnh cho tín dụng     Để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể tham gia tranh chấp hợp đồng tín dụng, việc giải quyết tranh chấp cần tiến hành như sau:

  - Tranh chấp cần được giải quyết một cách kịp thời, chính xác, đúng pháp luật, để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể tận dụng được những cơ hội kinh doanh mới cho các chủ thể tham gia tranh chấp.

- Trong quá trình giải quyết tranh chấp phải đảm bảo giữ được bí mật của hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của các bên trong quan hệ tranh chấp.

- Quá trình giải quyết cần đảm bảo tính dân chủ và quyền tự định đoạn của các bên với chi phí giải quyết thấp.

Pháp luật hiện hành quy định các phương thúc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng cụ thể như: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Trong đó, phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án là hình thức cuối cùng mà các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp.

Đối với vấn đề giải quyết tranh chấp thì vấn đề mà các bên quan tâm đó chính là thủ tục giải quyết nhanh gọn, vấn đề tranh chấp được giải quyết triệt để, phán quyết có hiệu lực được thi hành. Trong thực tê hiện nay, khi phát sinh tranh chấp thì các bên trong vụ việc xảy ra khi không thê tiến hành thương lượng, hòa giải được sẽ chọn lựa phương pháp giải quyết bằng trọng tài bởi đối với phương thức này tranh chấp cũng sẽ có bên thứ ba đứng ra phân xử, nhưng việc lựa chọn trọng tài phụ thuộc vào hai bên.

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đó chính là việc các bên có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề tranh chấp, bảo mật được thông tin. Vì vậy, đây là hình thức được đa số các bên tranh chấp lựa chọn để giải quyết vấn đề.

Khi tranh chấp không thể tiến hành thương lượng, hay hòa giải được thì phương pháp cuối cùng đó là đưa ra tòa án giải quyết.A&S Law Viet Nam

 Logo web
Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel:(+84) 435551315

Fax:(+84) 435551315

Hotline:+84 972 817 699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Brown Blue Orange